Spiritualitás 2016 – van új a nap alatt?

 

A spirituális evolúció következő szintje – most van itt az idő meglépni!

Minél nagyobb a káosz a világban, minél látványosabb a pusztítás és a túlélő tudatosság, annál többen indulnak el befelé és kutatják a lélek titkait – amelyek valódi válaszokat adhatnak a megoldhatatlannak hitt földi problémákra is.

 

 

Spiritualitás 2016 – van új a nap alatt?

2016-ot írunk. A világunk, akármerre is nézünk, hemzseg az ellentmondásoktól, tobzódik a krízisekben, és látszólag megoldhatatlan problémákkal küzd. A sokat emlegetett 2012-es év tájékán jó néhányan óriási reményekkel várták a pozitív változások beköszöntét, de ha körülnézünk a közvetlen környezetünkben vagy figyeljük a híradásokat, sokkal inkább úgy tűnik, hogy a dolgok nemhogy jobbra fordultak volna, inkább rosszabbodtak. 

 

Kínzó kérdések – egyéni és kollektív szinten

Vajon tényleg valóság a közelgő világháború? Vajon az erőszakmentes élet örökre egy vágyálom marad az emberiségnek? Mi a következő lépés az egyén és a közösségek számára? Érdemes hosszú távon gondolkodni – és cselekedni – vagy nem maradt más számunkra, mint a 'carpe diem' jegyében a pillanatnak élni, nem gondolva a holnappal és a felelősséggel? Mi a helyzet a spiritualitással, van-e bármi, amit érdemes megtartani a mára átláthatatlanná duzzadt kínálatból? Mi az, ami szemfényvesztés, és milyen módszerek, tanítások azok, amelyek valódiak és tényleg működnek, nemcsak a terjesztője, tanítója számára hoznak hasznot? Hogyan lehet szinkronba hozni a világi és a spirituális életünket? Van-e a földi és égi dolgoknak olyan lehetséges ötvözete, amely tényleg boldogságot, harmóniát hoz a mindennapokba?

Ezeket a kérdéseket biztosan Te is feltetted már, főleg, ha egy kicsit is érdekel a világ sorsa, esetleg nyitott vagy a spirituális szemléletre. De vajon milyen válaszokat találtál?

 

A hiteles válaszok az emberi lélekből erednek

Kryon, a magasabb világok tanítója szerint az emberi lélekben, vagyis saját magunkban rejlik minden ilyen súlyos kérdésre adott válasz. Akármennyit is kutat és fedez fel az ember, az önmagában rejlő titkoknál fontosabbakat nem találhat. Aki ismeri Kryont, annak számára nem újdonság, hogy ez az angyali lény távlatokban látja és láttatja az emberiség jövőjét. A mindennapi életünkben felmerülő égető problémákra lelkesítő, felemelő és cselekvésre ösztönző válaszokat ad. Tanításainak egy része elérhető teljesen ingyenesen több weboldalon is, a közvetítője, Lee Carroll által tartott előadásokon és rendezvényeken pedig mindig aktuális és a résztvevőkre szabott információk, tanítások és  meditációk hangzanak el.

 

ÚJRA ELÉRHETŐVE VÁLNAK A MAGAS TUDATOSSÁGOT KÉPVISELŐ TECHNIKÁK

 

 

Az idei rendezvény abból a szempontból is különleges, hogy Lee Carroll/Kryon mellett két új előadó izgalmas előadásain és workshopjain is részt vehetünk. Mindketten olyan magas szintű gyógyító és fejlesztő technikákat mutatnak be – összhangban a Kryon-tanításokkal –, amelyek utoljára Lemuriában voltak elérhetőek az akkoriban sokkal fejlettebb tudatszinten élő emberiség számára. Dr. Todd Ovokaitys haladó szemléletű orvos, kutató, a Qi Laser (szabadalmaztatott optikai lézertechnológia) kifejlesztője bemutatja a jövő gyógyító és egészségmegőrző módszereit, amelyek ígéretesnek bizonyultak az életkor meghosszabbítása, a jó közérzet hosszú távú fenntartása, a sejtregeneráció és a fiatalodás területén. Dr. Todd szerint az az álom, hogy hosszú ideig éljünk egy fiatalosan megőrzött testben, hamarosan valósággá válhat. Mindennek az alapja a DNS-ben és az őssejtekben rejlik, amelyekkel kapcsolatban Dr. Todd kiterjedt kutatásokat folytat már több évtizede. Tudományos eredményeit, valamint a DNS működését javító módszereket (táplálkozási irányelvek, a fényen és hangon alapuló fejlett technológiák) most a magyar közönséggel is megosztja előadásán és szemináriumán. 

 

KÉSZEN ÁLLUNK ARRA, HOGY KITÁGITSUK A TUDATOSSÁGUNKAT!

 

 

A másik illusztris vendég Prageet Harris, nemzetközi szinten ismert angol médium lesz, aki Lee Carrollhoz hasonlóan több mint 25 éve dolgozik szellemi vezetőjével, Alcazarral és közvetít tőle szellemi üzeneteket. Közös munkájuk a Csillagkapu, egy szakrális geometrián alapuló szerkezet, amely egy speciális gyógyító, harmonizáló, tudatosságemelő erőteret hoz létre. A Csillagkapu egyike azon élvonalbeli eszközöknek, amelyek az emberi tudatosság gyors fejlődését hivatottak szolgálni. A Csillagkapuval történő meditáció gyógyulást hoz testi-lelki-szellemi szinten, segít újraaktiválni a még alvó DNS-szálakat és a saját szupertudatosságunk erejével átitatni a mindennapjainkat. 

Ez az eszköz azért vált éppen most elérhetővé, mert az emberi evolúció most jutott el arra a pontra, ahol készen állunk ennek a magasabb tudatosságnak a megismerésére. Nagyszerűsége abban rejlik, hogy segítségével nincs többé szükség évtizedekig tartó meditációs és terápiás tevékenységre: a Csillagkapu közvetlenül megmutatja a lélekben rejlő lehteőségeket, a korlátozó mintákat, visszatartó tényezőket pedig egyszerűen eldobhatjuk. 

 

Ez az az időszak, amire vártunk

Kryon sokszor beszél arról, hogy MOST van az az idő, amire vártunk, amiért annyit dolgoztunk, amiért sokan elindultak az önismeret útján. Bár a külvilágban látszólag minden ennek az ellenkezőjét mutatja, de a jelenlegi változások – a nem működő rendszerek összeomlása, a hazugságok napvilágra kerülése, a gazdasági és ökológiai átalakulások – éppen a tudatosság utóbbi néhány évtizedben történt emelkedésének köszönhetők. Kryon közkedvelt metaforájával szólva, az emberiség (egy része) már annyi fényt gyújtott önmagában, hogy ez most egyszerűen láthatóvá teszi azokat a kollektív hibákat, egyensúlytalan helyzeteket, amelyek mindig is ott voltak. Most azonban eljött az idő, hogy ezekből tanulva jobb rendszereket, élhetőbb világot építsünk fel. Ennek pedig egy fontos eszköze a fizikai test élettartamának meghosszabbítása, az életminőség javítása, a szellemi kapacitásaink kibővítése egy olyan szintre, ami hosszú évezredek után most újra elérhetővé válik számunkra. 

„Jelenleg hatalmas változás zajlik a bolygón, amely elkezdi megváltoztatni magát az emberiség tudatosságát is. Elindultunk kifelé a háborúskodó, túlélő üzemmódból egy bölcsebb hely felé, ahol teljesebben fogjuk tisztelni az életet és egy jótékonyabb társadalmat fogunk felépíteni. Ez egy lassú folyamat, de 2015 valóban egy új időszámítás kezdete, és ugyanakkor az Ősök naptárainak alapja, amelyek mindegyike változást jósolt a jelenre. A lényeg az, hogy a lélek felébred, és elkezdi egyre teljesebben megmutatni magát. Magára veszi a spirituális evolúció feladatát, és arra kényszerít, hogy többet tanuljunk arról, mi is a lélek valójában, ez pedig eljuttat majd bennünket a béke megvalósulásához a Földön, sőt még azon is túl.” (Kryon)

A cikket irta: Kolontár Elvira